บนเรือมีลูกเรือทั้งสิ้น 9 คน ทุกคนแสดงตนว่าเป็นชาวอิหร่าน และมีเฮโรฮีนบรรจุซอง มีน้ำหนักรวมประมาณ 385 กิโลกรัม จึงยึดไว้ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 133.37 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการ ว่าเรือลำนี้เป็นของใคร เดินทางมาจากที่ใด และปลายทางคือที่ไหน

ขณะที่รายงานของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ระบุว่า ขบวนการค้ายาเสพติดในอิหร่านหันมาลำเลียงยาเสพติดทางเรือมากขึ้น โดยปลายทางคือประเทศในเอเชียใต้ อนึ่ง อิหร่านมีพรมแดนทางตะวันออกติดกับอัฟกานิสถาน ประเทศซึ่งเป็นแหล่งปลูกฝิ่นรายใหญ่ที่สุดของโลก